به ایران آگهی خوش آمدید
آگهی های ویژه

پزشکی و درمانی

بنر
تازه های پزشکی و درمانی

کفپوش اپوکسی به آزماسکوسامان

کفپوش اپوکسی به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
سکوهای مخصوص دندان پزشکی به آزماسکوسامان

سکوهای مخصوص دندان پزشکی به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
شیرآلات آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

شیرآلات آزمایشگاهی به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
تجهیزات پزشکی به آزماسکوسامان

تجهیزات پزشکی به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
سینک آزمایشگاهی به ازماسکوسامان

سینک آزمایشگاهی به ازماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
فیلتر اولپا به آزماسکوسامان

فیلتر اولپا به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
فیلتر هپا به آزماسکوسامان

فیلتر هپا به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
سکوی یک طرفه (میز کنار) به آزماسکوسامان

سکوی یک طرفه (میز کنار) به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
کانتر پذیرش به آزماسکوسامان

کانتر پذیرش به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هود شیمی درمانی به ازماسکوسامان

هود شیمی درمانی به ازماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هودلامینار(میکروبیولوژی)کلاس 2وتیپAبه آزماسکوسامان

هودلامینار(میکروبیولوژی)کلاس ۲وتیپAبه آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هودهای بازوئی به آز ماسکوسامان

هودهای بازوئی به آز ماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هود شیمیایی

هود شیمیایی

تهران ۱ روز پیش
هودهای سقفی،کانوپی هود به آزماسکوسامان

هودهای سقفی،کانوپی هود به آزماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هود پاتوبیولوژی به ازماسکوسامان

هود پاتوبیولوژی به ازماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هود لامینار (میکروبیولوژی)کلاس 3 به آز ماسکوسامان

هود لامینار (میکروبیولوژی)کلاس ۳ به آز ماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش
هود پی سی آر به ازماسکوسامان

هود پی سی آر به ازماسکوسامان

تهران ۱ روز پیش

بنر